Organising Committee

Marta Sanz-Solé (Universitat de Barcelona), Chair

Xavier Jarque (Universitat de Barcelona), Societat Catalana de Matemàtiques President

Núria Fuster (Societat Catalana de Matemàtiques), Administrative Secretary

Albert Atserias (Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona)

Toni Garijo (Universitat Rovira i Virgili, Tarragona)


Scientific Committee

Tomás Alarcón   (Centre de Recerca Matemàtica, Barcelona)

Àlex Arenas  (Universitat Rovira i Virgili, Tarragona)

Carles Casacuberta (Universitat de Barcelona)

Luis Victor Dieulefait (Universitat de Barcelona)

Antoni Guillamon (Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona)

Tere Martínez-Seara (Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona)

Artur Nicolau (Universitat Autònoma de Barcelona)

Joaquim Ortega-Cerdà (Universitat de Barcelona)

Joan Porti (Universitat Autònoma de Barcelona)

Joan Solà-Morales (Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona)

Enric Ventura (Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona)
WELCOME

The Catalan Mathematical Society (SCM) invites participants to the second edition of the Barcelona Mathematical Days. This triennial Conference focusses on current research topics across several areas of Mathematics.


Plenary talks and thematic sessions have been selected by the Scientific Committee of the SCM. Special thanks are due to the organisers of the thematic sessions and to the local mathematical community for their support to this Conference.


CONTACT

bmd2017@correu.iec.cat


Societat Catalana de Matemàtiques
Institut d'Estudis Catalans
Carrer del Carme, 47
08001 Barcelona


Phone: +34 933 248 583